Επικοινωνία

Δικτύωση

Εργαστήριο Σπουδών Πληροφορικής
Εδέσσης 21, 59100 Βέροια
Τηλ : 23310 22335
Fax : 23310 75335
e-mail : info@dictiosi.gr
Υπεύθυνος : Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Επώνυμο:
Όνομα:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Σχόλιο:
Υποβολή >
Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι απαιτούμενα